Vielse

For at blive viet i Skovshoved Kirke af en af kirkens præster skal man enten have bopæl i sognet eller på anden måde have tilknytning til Skovshoved Kirke, ligesom mindst én af parterne skal være medlem af folkekirken.

Aftale om vielse træffes med præsten. Ved forudgående henvendelse til kirkekontoret kan man få oplysning om ledige datoer og svar på andre praktiske spørgsmål.

Bopælskommunen skal på grundlag af en ægteskabserklæring, som parterne afgiver, udstede en prøvelsesattest som dokumentation for at betingelserne for indgåelse af ægteskab er opfyldt. Prøvelsesattesten, som er gyldig i 4 måneder fra udstedelsen, skal videresendes til  kirkekontoret efter modtagelsen. Blanketten til brug for afgivelse af ægteskabserklæring kan hentes på kl.dk.

Navneændring på bryllupsdagen anmeldes til bopælssognet i god tid inden vielsen ved at udfylde en formular på borger.dk.

Yderligere oplysninger om kirkelig vielse, herunder bl.a. vielsesritual findes på folkekirken.dk.