Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor.

Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Herved får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den sognepræst, man ønsker at slutte sig til, med oplysning om navn, personnummer og adresse.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, man har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.

Læs mere om sognebåndsløsning i Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af sognebåndsløsning.