Navngivning

Et barn skal navngives enten ved dåb eller ved anmeldelse senest 6 måneder efter fødslen.

Navngivning ved anmeldelse sker på borger.dk og udelukker naturligvis ikke senere dåb.

På Ankestyrelsen, familieretsafdelingens hjemmeside ast.dk findes lister over godkendte pige- og drengenavne, og på Danmarks Statistik dst.dk kan man se, hvilke navne der har været særlig populære gennem tiderne.