Navneændring

Hvis man ønsker at ændre sit fornavn, mellemnavn eller efternavn kan man som hovedregel få navneændringen foretaget af personregisterføreren i bopælssognet, hvilket i Skovshoved vil sige kirkekontoret, ved at udfylde en ansøgning på borger.dk.

For de fleste navneændringer er der et gebyr, som skal være betalt inden sagsbehandlingen påbegyndes. Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring på bryllupsdagen, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Læs mere om regler og bestemmelser vedrørende navneændring i Navneloven.