Medlemsskab af folkekirken

De fleste af folkekirkens medlemmer er døbt i folkekirken, men det er også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.

Hvis man ønsker at blive optaget eller genoptaget i folkekirken henvender man sig til sognepræsten eller kirkekontoret i bopælssognet. Det samme gælder, hvis man ønsker at udtræde af folkekirken.

Læs mere om regler for medlemskab af folkekirken i Bekendtgørelse om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken.