Fødsel og faderskab

Fødsel registreres senest 14 dage efter at barnet er født. Registreringen foretages af personregisterføreren i moderens bopælssogn, hvilket i Skovshoved vil sige kirkekontoret. Det gælder uanset om forældrene er medlemmer af folkekirken eller ej.

Registreringen sker udelukkende på grundlag af anmeldelse fra jordmoderen.

Forældre, som ikke er gift, kan få faderskabet fastslået ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter fødslen på borger.dk. Dette medfører at faderskabet registreres med fælles forældremyndighed.