Attester

Fødsels- og navne- eller dåbsattester kan rekvireres på bopælssognets kirkekontor. Det samme gælder for kirkelige vielsesattester. Man kan finde sit bopælssogn på sogn.dk.

Attesterne, der findes i henholdsvis dansk og dansk/engelsk sproget udgave, kan bestilles skriftligt. Man kan også rette telefonisk eller personlig henvendelse til kirkekontoret, men skal i så fald være opmærksom på, at attesterne kun udleveres mod forevisning af billedlegitimation. Såfremt man har digital signatur, kan attesterne bestilles via personregistrering.dk.

På Udenrigsministeriets hjemmeside um.dk findes oplysning om legalisering af attester til brug for udenlandske myndigheder.