Du er her: 

Skovshoved kirke

Skovshoved Kirke er bygget 1914-15 af Alfred Brandt (1873-1937) og orienteret modsat normalen med alteret i vest. Brandt var inspireret af Martin Nyrop (1849-1921) og gav Skovshoved en kirkebygning i håndstrøgne munkesten med flittig brug af rundbuen og andre romanske stiltræk, men samtidig  med et kirkerum, som er forbavsende moderne tænkt: kort og bredt, med alteret tæt på alle i kirken. Alterbilledet "Hyrdernes tilbedelse" er af Axel Helsted (1847-1907), og er et forstudie til altertavlen i Kristkirken i København.

Brandt tegnede også kirkens inventar og udsmykkede det med kirkelige og lokale symboler. I 1930'erne blev den oprindelige kuppelformede tårnafslutning erstattet af et kobberbeklædt spir, og en tilbygning mod nord kom til. I 1980'erne tilføjedes på kirkens nordside to lave længer med kirkekontor og præsteværelser samt to runde kapeller i moderne stil. Til kirkerummet skabte Knud Lollesgaard (1911-1997) i 1960'erne otte glasmosaikker. Frobenius-orgelet på 24 stemmer er fra 1968.


Læs kunsthistoriker, mag.art. Karin Krygers artikel i tidsskriftet Architectura 41 om Skovshoved Kirke.