Velkommen til Skovshoved Kirke


Konfirmation 2020

Kalender

25maj kl. 10:00

Litteraturkreds

Henrik Pontoppidan: De dødes rige

25maj kl. 10:00
26maj kl. 10:00

5. søndag efter påske

Helle Møller Jensen

26maj kl. 10:00
30maj kl. 10:00

kr. Himmelfart Minikonfirmandafslutning

Festelig kr. himmelfartsgudstjeneste - med afslutning for minikonfirmanderne. …

30maj kl. 10:00
02jun kl. 10:00

6. søndag efter påske

Helle Møller Jensen. Kirkekaffe efter gudstjenesten

02jun kl. 10:00