Velkommen til Skovshoved Kirke


Konfirmation 2020

Kalender

30maj kl. 10:00

kr. Himmelfart Minikonfirmandafslutning

Festelig kr. himmelfartsgudstjeneste - med afslutning for minikonfirmanderne. …

30maj kl. 10:00
02jun kl. 10:00

6. søndag efter påske

Helle Møller Jensen. Kirkekaffe efter gudstjenesten

02jun kl. 10:00
03jun kl. 19:30

Filmaften

Johs. H. Christensen

03jun kl. 19:30
09jun kl. 10:00

Pinsedag

Helle Møller Jensen

09jun kl. 10:00